Tại sao cái gì cũng quy về $ nhỉ?

5 câu trả lời 5