TẠI SAO YAHOO LẠI CHẤP NHẬN NHỮNG CÂU HỎI BẬY BẠ VÀ BIẾN THÀNH Ổ CỦA MẤY ĐỨA BỆNH HOẠN NHƯ VẬY?

8 câu trả lời 8