Mình là trai. Dân tri thức, cao to, khoẻ mạnh sinh lý tốt. Chị em nào trao đổi kín lâu dài thì add vs mình. Khu vực Bình Dương. HCM?

7 câu trả lời 7