Mua iPhone 7 - iPhone 7 Plus thì qua đây được không?

https://www.didongviet.vn/iphone/iphone-7-7-plus.html
6 câu trả lời 6