Loạn luân là gì?

Có nhiều bạn hỏi tôi loạn luân là gì? Các bạn định nghĩa sai về loạn luân sai bét. Loạn luân là mẹ và con hoặc bố và con hay ngưòi cùng huyết thống quan hệ với nhau sinh ra đứa trẻ mới gọi là loạn luân, còn bố và con hay mẹ và con làm tình với nhau thì không gọi là loạn luân mà gọi là thỏa mãn cho nhau. Mọi chi... hiển thị thêm Có nhiều bạn hỏi tôi loạn luân là gì? Các bạn định nghĩa sai về loạn luân sai bét. Loạn luân là mẹ và con hoặc bố và con hay ngưòi cùng huyết thống quan hệ với nhau sinh ra đứa trẻ mới gọi là loạn luân, còn bố và con hay mẹ và con làm tình với nhau thì không gọi là loạn luân mà gọi là thỏa mãn cho nhau. Mọi chi tiết giải đáp liên hệ; Bác sĩ tâm lý Lê Thu Hương; huongthule978@gmail.com
6 câu trả lời 6