Ai đó giúp tôi với?

Năm nay mình 18t . Từ trước tới giờ mình vẫn bình thường . Bỗng một hôm mình xem đc một chương trình về đồng tính thì mình bắt đầu sợ mình bị les . Liệu mình có bị les thật sự hay đó là d9 mình hoang tưởng . Nhưng thâm tâm mình rất sợ mình bị les mình cứ có cảm giắc lo sợ mình bị les
18 câu trả lời 18