Bị ng khác kiếm ch phải làm sao ??

E 15t e gạ 1 a 17t trên fb ảh từ chối e ns xấu ảh vs bạn e mà bạn e kể lại cho chị nó nghe chị nó ib kch vs e e đã xl rất tử tế mà k chịu đòi lên tận trường tận lớp tìm e ns chuyện mặc dù k quen bít gì cái ah 17t kia chỉ ns e là m tới số rồi con ns e k đc ns ng lớn càng méc bả càng kiếm e còn thách e méc và ns bà e... hiển thị thêm E 15t e gạ 1 a 17t trên fb ảh từ chối e ns xấu ảh vs bạn e mà bạn e kể lại cho chị nó nghe chị nó ib kch vs e e đã xl rất tử tế mà k chịu đòi lên tận trường tận lớp tìm e ns chuyện mặc dù k quen bít gì cái ah 17t kia chỉ ns e là m tới số rồi con ns e k đc ns ng lớn càng méc bả càng kiếm e còn thách e méc và ns bà e là cc nữa
8 câu trả lời 8