Làm sao để thuyết phục được ban giám hiệu để xin chuyển lớp?

Mình năm nay đã cuối cấp 3 , đùng 1 cái lại bị tách lớp. Mình nghĩ nếu cố thích nghi thì cũng ổn thôi nhưng khi sau khi 2 ngày học tập dù là người hướng nội nhưng vẫn cố gắng hòa đồng với bạn mới nhưng dường như mình luôn bị cho ra rìa. Ra chơi thì gặp bọn bạn cũ vui biết bao nhiêu. Vào lớp học mới thì mình dường... hiển thị thêm Mình năm nay đã cuối cấp 3 , đùng 1 cái lại bị tách lớp. Mình nghĩ nếu cố thích nghi thì cũng ổn thôi nhưng khi sau khi 2 ngày học tập dù là người hướng nội nhưng vẫn cố gắng hòa đồng với bạn mới nhưng dường như mình luôn bị cho ra rìa. Ra chơi thì gặp bọn bạn cũ vui biết bao nhiêu. Vào lớp học mới thì mình dường như tự tạo ra một bức tường vô hình. Mình học cũng khá giỏi nên trong h học cũng có người quan tâm hỏi bài th chứ ra khỏi lớp dù mình hỏi han gì về kế hoạch hay nhiều thứ thì cũng như độc thoại. Nếu học sau 1 tháng mình vẫn không thể hòa nhập thì mình có thể xin chuyển lớp không? Dù sao đây cũng là năm cấp 3. Sau này muốn có cũng không bao giờ xuất hiện lại kỉ niệm vui như thế này.
1 câu trả lời 1