Mấy bạn cho mình hỏi khi thủ dâm các bạn có lấy ảnh hay tưởng tượng đến ai không? Và tưởng tượng thế nào?

3 câu trả lời 3