Tại sao ba nuôi không chịu ngủ với tôi như hồi bé ??

Tôi 14 tuổi. Hồi nhỏ ba nuôi thường gãi lưng cho tôi dễ ngủ mỗi ngày, nhưng cả năm nay ba không chịu làm thế nữa, nói tôi lớn rồi phải ngủ 1 mình 😢 ba không thương tôi nữa sao? 😭 tôi giận ba, ba nói lớn rồi sẽ hiểu. Hồi đó ba vs tôi rất thân nhau, ba thường nói tôi "Con có rất nhiều ưu điểm: da trắng, mũi... hiển thị thêm Tôi 14 tuổi. Hồi nhỏ ba nuôi thường gãi lưng cho tôi dễ ngủ mỗi ngày, nhưng cả năm nay ba không chịu làm thế nữa, nói tôi lớn rồi phải ngủ 1 mình 😢 ba không thương tôi nữa sao? 😭 tôi giận ba, ba nói lớn rồi sẽ hiểu.
Hồi đó ba vs tôi rất thân nhau, ba thường nói tôi "Con có rất nhiều ưu điểm: da trắng, mũi cao, mắt phượng, thông minh lanh lợi, học 1 hiểu 10. Tuy nhiên nhược điểm là nóng tính quá, kiềm chế 1 chút là hoàn hảo r". Đúng là tôi học tốt các môn tự nhiên, từ lớp 7 tới nay Toán Lý Hóa chưa bao giờ <9.0, và rất nóng nảy, giỏi võ, thấy ngứa mắt là đánh nhau. Mỗi lần thế ba thường ôm tôi vào lòng dỗ dành tôi bớt nóng, nhưng bây giờ ba cũng không ôm tôi thế nữa, chỉ dỗ bằng lời nói thôi 😢 tại sao vậy mọi người??
2 câu trả lời 2