Sơ yếu lí lịch không đủ chỗ viết?

Mình làm sơ yếu lí lịch để nộp cho địa phương xác nhận rồi làm hồ sơ xin việc.
Nhưng ô để khai quá trình làm việc nhỏ quá, không đủ chỗ viết phải làm thế nào nhỉ
5 câu trả lời 5