Chứng minh nhân dân lê thành thái số 271774077 tôi muốn hỏi chứng minh nhân dân này có hay không?

4 câu trả lời 4