E bị trễ kinh 11ngay,thử que Có 1vạch, co thể e cũng chút thay đổi, ngực bự và đầu ti hơi to màu sẫm. Đau tâm tâm bụng duoi.e co baby k ạ.?

4 câu trả lời 4