Mình lột da bằng nước lột da NN Mà mìn lột thì ra không hết Bây giờ làm cách nào để lấy sạch các chất đó ra vậy ạ Giúp em với ạ✔✔?

NN
5 câu trả lời 5