Màn hình lên nhưng quạt cpu không quay?

M.n cho mìh hỏi. Mình có 1 bộ máy tính chạy bt. Mình gỡ nguồn, cpu,quạt để test main khác, khi gắn lại thì máy lên nhưng quạt cpu không quay là bị sao ạ? Quạt cpu mới vẫn không chạy.
4 câu trả lời 4