Hà Nội vá màng trinh ở đâu uy tín?

Trót thương phải người đàn ông gia trưởng mà k biết cách nào dứt ra được nên đành phải nghĩ đến cái dịch vụ vá lại màng trinh này vì bản thân trước đó đã từng vượt quá giới hạn với người yêu cũ. Mong được chị nào từ tâm cứu vớt, chỉ cho em địa chỉ bác sĩ uy tín có thể giúp e vá lại màng trinh, làm lại cuộc đời. Em... hiển thị thêm Trót thương phải người đàn ông gia trưởng mà k biết cách nào dứt ra được nên đành phải nghĩ đến cái dịch vụ vá lại màng trinh này vì bản thân trước đó đã từng vượt quá giới hạn với người yêu cũ. Mong được chị nào từ tâm cứu vớt, chỉ cho em địa chỉ bác sĩ uy tín có thể giúp e vá lại màng trinh, làm lại cuộc đời. Em xin đa tạ!
20 câu trả lời 20