31/8/2014: ĐẦM SEN THÔNG BÁO (Ký) 3/2?

31/8/2014: ĐẦM SEN THÔNG BÁO (Ký) Tháng chín, mùng hai: Bắn pháo hoa Falo quảng cáo, đã trưng ra Đầm Sen mở hội, mừng quốc khánh Nước Việt-Nam, dân chủ, cộng hòa Đỏ thắm Băng rôm, treo tĩnh tại Vàng tươi dòng chữ, nét kiêu sa Như mời, như gọi, chào du khách Ta đợi, ta chờ: Đêm pháo hoa Ngày 31/8/2014 Giangsơn hiển thị thêm 31/8/2014:
ĐẦM SEN THÔNG BÁO (Ký)
Tháng chín, mùng hai: Bắn pháo hoa
Falo quảng cáo, đã trưng ra
Đầm Sen mở hội, mừng quốc khánh
Nước Việt-Nam, dân chủ, cộng hòa
Đỏ thắm Băng rôm, treo tĩnh tại
Vàng tươi dòng chữ, nét kiêu sa
Như mời, như gọi, chào du khách
Ta đợi, ta chờ: Đêm pháo hoa
Ngày 31/8/2014
Giangsơn
3 câu trả lời 3