Yahoo cái lol j toàn gái mại dâm, trai bú cu, trả lại cái yahoo ngày xưa cho tao?

2 câu trả lời 2