1/9/2012: QUỐC KHÁNH MÙNG 2 THÁNG 9 1/1?

1/9/2012:
QUỐC KHÁNH MÙNG 2 THÁNG 9
Quốc khánh năm nay, đã đến rồi
Lật trang sử mới, đón niềm vui
Việt Nam độc lập, dân làm chủ
Thế giới ngợi ca, đất nước tôi
Bốn biển hoan ca nghĩa rộng lớn
Năm châu chúc tụng, trí cao vời
Mùng hai tháng chín, niềm vui đến
Hòa quyện hồn tôi, với muôn người
GiangSơn
3 câu trả lời 3