Yahoo oi cho e hỏi sau này khi e học xong lớp 12 em muốn trở thành diễn viên điện ảnh thì e phải thi qua nghành nào ạ em xin cảm ơn?

7 câu trả lời 7