2/9/2012: MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH ( CA) 1./1?

2/9/2012:
MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH ( CA)
Mừng ngày quốc khánh, vui thay
Băng rôn, khẩu hiệu, cờ bay thắm mầu
Bạn bè, đồng nghiệp cùng nhau
Thảnh thơi dạo phố, dưới bầu trời thu
Bình minh, xóa sạch mây mù
Nồm nam man mác, như ru lòng người
Công viên dạo gót thảnh thơi
Vui ngày độc lập, thấy đời đáng yêu
GiangSơn
3 câu trả lời 3