2/9/2013: THÁNG CHÍN VỀ 1/1?

2/9/2013:
THÁNG CHÍN VỀ
Tháng chín năm nay, đã về rồi
Người người nô nức, với niềm vui
Chúc mừng quốc khánh, khai sinh nước
Chào đón Việt Nam, sáng rạng ngời
Độc lập, tự do và hạnh phúc
Năm châu, bốn biển vọng môn nơi
Tự hào đất Việt, người dân Việt
Tháng chín, mùng hai đẹp tuyệt vời
Minhle989
3 câu trả lời 3