02/9/2014: KỶ NIỆM QUỐC KHÁNH: 2/9 1/1?

02/9/2014: KỶ NIỆM QUỐC KHÁNH: 2/9 Nước Việt-nam, dân chủ cộng hòa Mùng hai, tháng chín, rợp cờ hoa Mừng ngày quốc khánh, khai sinh nước Độc lập, tự do, Tổ quốc ta Cờ đỏ sao vàng, bay phất phới Băng rôm, khẩu hiệu, khắp gần xa Tinh thần phấn chấn, đầy hoan lạc Thành phố quê tôi, rợp bóng cờ Ngày 02/9/2014 Giangsơn hiển thị thêm 02/9/2014:
KỶ NIỆM QUỐC KHÁNH: 2/9
Nước Việt-nam, dân chủ cộng hòa
Mùng hai, tháng chín, rợp cờ hoa
Mừng ngày quốc khánh, khai sinh nước
Độc lập, tự do, Tổ quốc ta
Cờ đỏ sao vàng, bay phất phới
Băng rôm, khẩu hiệu, khắp gần xa
Tinh thần phấn chấn, đầy hoan lạc
Thành phố quê tôi, rợp bóng cờ
Ngày 02/9/2014
Giangsơn
3 câu trả lời 3