Fhhh e bị mất kinh một tháng. Mà thủ ko có thai Thi là bị làm sao ạ?

11 câu trả lời 11