Wifi nhà em đang sài bt. thằng nhóc nhỏ nó phá cái gì đó xong tự nhiên mất mạng luôn có chớp đèn nhưng ko có mạng Cho em xin cách giải quyết?

6 câu trả lời 6