E đang z thì ,cho e sem cu ,có thể chỉ cách sục , và sục cho e sem trực típ,e 2k5.cần các bn trả lời.?

70 câu trả lời 70