Em 2k3 e rất muốn xem ku to quá ạ để sdt zalo e kb vs ạ.?

106 câu trả lời 106