Vợ chồng?

Vợ chồng mới cưới có nên quan hệ bằng miệng không...thật sự tôi đã có vợ lúc trước cưới vợ , tôi và vợ không hề quen biết chỉ qua mai moi xem mặt rồi cưới luon, chưa qua giai đoạn tìm hiểu nhau...thật sự truoc luc có vợ thì tôi cũng có quen và quan he voi vài cô gái...nên... hiển thị thêm Vợ chồng mới cưới có nên quan hệ bằng miệng không...thật sự tôi đã có vợ lúc trước cưới vợ , tôi và vợ không hề quen biết chỉ qua mai moi xem mặt rồi cưới luon, chưa qua giai đoạn tìm hiểu nhau...thật sự truoc luc có vợ thì tôi cũng có quen và quan he voi vài cô gái...nên chuyện vợ chồng lúc động phòng thì k xa lạ j , có cảm giác vợ mình còn e dè về vấn đề bằng miệng....câu hỏi đặt ra la vợ chồng cơ nên quan hệ bằng miệng không...
6 câu trả lời 6