11/9/2016 (NCN) HÀNH HƯƠNG VỀ NGUỒN 1./1?

11/9/2016 (NCN) HÀNH HƯƠNG VỀ NGUỒN Nhân ngày qu6c khánh, cuộc hành hương Đồng Khởi Bến, Tre chốn cội nguồn Kính viếng người anh hùng, áo vải Nghiêng mình mạc niệm, trước tâm nhang Ghé vô nội thất, phòng lưu niệm Kỷ vật đơn sơ, thuở chiến trường Trước cảnh: Tâm hồn thêm ngưỡng mộ Nữ anh hừng áo vải, kiên... hiển thị thêm 11/9/2016 (NCN)
HÀNH HƯƠNG VỀ NGUỒN
Nhân ngày qu6c khánh, cuộc hành hương
Đồng Khởi Bến, Tre chốn cội nguồn
Kính viếng người anh hùng, áo vải
Nghiêng mình mạc niệm, trước tâm nhang
Ghé vô nội thất, phòng lưu niệm
Kỷ vật đơn sơ, thuở chiến trường
Trước cảnh: Tâm hồn thêm ngưỡng mộ
Nữ anh hừng áo vải, kiên trung
Ngày 09/9/2016
Minhle989
3 câu trả lời 3