E có nhu cầu chat sex mà k add zalo đc, fb thì k làm gì nó cũng khóa ( e mới tạo lun ấy ). Z h làm s ạ, a nào chỉ e với r mình giao lưu?

38 câu trả lời 38