16/9/2011: CÂY ĐẠI THỤ 1/1?

16/9/2011:
CÂY ĐẠI THỤ
Bên bờ giếng nước, ở quê tôi
Đại thụ xum xuê, giữa đất trời
Tán lá xanh om, che bóng mát
Thân cong cong, bởi tháng năm dàì
Hai sương, một nắng, cây cam chịu
Tứ quý đổi thay, vẫn tốt tươi
Tôi đứng dưới, bóng cây đại thụ
Nhớ bao kỷ niêm, thuở đầu đời
Levanm45
3 câu trả lời 3