16/9/2014: BÌNH THUÂN QUÊ TÔI (Ký) 1/1?

16/9/2014: BÌNH THUÂN QUÊ TÔI (Ký) Thanh long thấp thoáng, phía xa xa Bình Thuận quê tôi, đã hiện ra Mảnh đất thân thương, đầy nắng, gió Núi đồi sam sáp, biển bao la Vườn tiêu thẳng tắp, vươn cao nọc Vườn trái xum xê, vị đậm đà Xe chạy, như rút đường ngắn lại Hướng về phan Thiết, phố quê ta Ngày: 02/9/2014 Ngọclan hiển thị thêm 16/9/2014:
BÌNH THUÂN QUÊ TÔI (Ký)
Thanh long thấp thoáng, phía xa xa
Bình Thuận quê tôi, đã hiện ra
Mảnh đất thân thương, đầy nắng, gió
Núi đồi sam sáp, biển bao la
Vườn tiêu thẳng tắp, vươn cao nọc
Vườn trái xum xê, vị đậm đà
Xe chạy, như rút đường ngắn lại
Hướng về phan Thiết, phố quê ta
Ngày: 02/9/2014
Ngọclan
3 câu trả lời 3