E khóa 1 nấc cửa trog phòg nhưg lại lỡ tay đổ keo 502lên chỗ xoay chốt cửa ổ khóa VT. Phòg e có mỗi lọ tẩy rửa móg tay thôi ạ. Mn giúp e với?

5 câu trả lời 5