Làm thế nào để từ 1 phần căn 5 trở thành 5 mũ -1/2 ạ ?? Em du học ở Mỹ đc 1 tháng lớp 9. Gặp bài này chưa học ở VN nên hỏi mọi người xem ạ^^?

4 câu trả lời 4