Làm ơn giúp mình >< so sánh sơ đồ duy trì của giống tự thụ phấn và cây giao phấn?

cảm ơn
7 câu trả lời 7