18/9/2016 (NCN) SINH THÁI LAN VƯƠNG 1/1?

18/9/2016 (NCN) SINH THÁI LAN VƯƠNG Ghé khu sinh thái Lan Vương Cảnh quan sơn ihủy thiên đường cây xanh Kênh ngang kênh dọc lượn quanh Rì rào sóng vỗ long lanh sắc trời Mênh mang mặt nước xanh ngời Nghiêng mình soi bóng lả lơi rặng dừa Mảng vui rut ngắn thờì giờ Chiều tà nuối tiếc ngẩn ngơ ra về Ngày... hiển thị thêm 18/9/2016 (NCN)
SINH THÁI LAN VƯƠNG
Ghé khu sinh thái Lan Vương
Cảnh quan sơn ihủy thiên đường cây xanh
Kênh ngang kênh dọc lượn quanh
Rì rào sóng vỗ long lanh sắc trời
Mênh mang mặt nước xanh ngời
Nghiêng mình soi bóng lả lơi rặng dừa
Mảng vui rut ngắn thờì giờ
Chiều tà nuối tiếc ngẩn ngơ ra về
Ngày 09/9/2016
Minhle989
4 câu trả lời 4