Xin kiểm tra giúp hồ sơ của tôi có chuyển qua NVC và có case number chưa,tôi diện F3 và có số repect number EAC1390734569-cám ơn?

4 Câu trả lời

Xếp hạng
 • Ẩn danh
  1 năm trước

  Zalo

 • Ẩn danh
  1 năm trước

  c

 • Ẩn danh
  1 năm trước

  k

 • Ẩn danh
  1 năm trước

  b

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.