Gấp gấp tớ hỏi có phải stalin là người duy nhất không vỗ tay khi Bác đọc tư tưởng Lênin tại đại hội QTCS ko ạ?

6 câu trả lời 6