Cho mình hỏi Nếu lớp 10 mình chọn ngành a thì sẽ phù hợp với nghề j?

6 câu trả lời 6