... không phân trần, chỉ im lặng ... có phải là đã hết yêu ?

8 câu trả lời 8