... không phân trần, chỉ im lặng ... có phải là đã hết yêu ?

10 câu trả lời 10