Yêu quá lý trí?

Em nhận thấy yêu bằng lý trí là không sai. Nhưng đôi khi vì người yêu nói ra những lời quá lý trí khiến en cảm thấy khô khang và căng thẳng. Em nghĩ tình yêu đủ lớn thì những lý do hoàn cảnh, không hòa hợp đều sẽ được khắc phục. Nhưng người yêu em sẵn sàng dừng lại nếu hoàn cảnh không thoải mái , hay em không thích... hiển thị thêm Em nhận thấy yêu bằng lý trí là không sai. Nhưng đôi khi vì người yêu nói ra những lời quá lý trí khiến en cảm thấy khô khang và căng thẳng. Em nghĩ tình yêu đủ lớn thì những lý do hoàn cảnh, không hòa hợp đều sẽ được khắc phục. Nhưng người yêu em sẵn sàng dừng lại nếu hoàn cảnh không thoải mái , hay em không thích hợp. Anh luôn nói nếu dừng lại thì làm anh em, bạn bè, không sao cả. Vậy anh có thực sự yêu em không với thái độ yêu quá lý trí đó?
8 câu trả lời 8