23/9/2013: VƯỜN NHO 1/1?

23/9/2013:
VƯỜN NHO
Trái cây đặc sản, đất Phan Rang
Hắc đến vườn nho, rộng ngút ngàn
Trên phủ lá xanh che “Nắng núi”
Dưới đua chùm trái : “Hạt mưa ngàn”
Chùm chùm lúc lửu đùa trong gió
Trái chín, trái xanh. mọng, mỡ màng
Giàn lá dãi dầu trong nắng gió
Chở che chùm trái, chín thơm ngon
Ngày: 16/9/2013
Minh Lê
3 câu trả lời 3