Tóc mái dễ bị bết, cách để trị ?

Mọi người ơi cho em hỏi, tóc mái của em cứ bết bết mặc dù vừa gọi ngày trước, em thấy mấy bạn của em, cũng để mái nhưng không bị bết, dù cùng thời tiết, nóng nực như nhau. Em chỉ bị bết phần mái, phần tóc còn lại thì vẫn sạch sẽ. Có ai biết chỉ cách giúp em với ạ
6 câu trả lời 6