24/9/2012: CÂY SY 1/1?

24/9/2012: CÂY SY Nói: "Sy" thôi, bỏ tiéng: "Tính" Để cho trọn nghĩa, một mình tiếng: "Sy" Xum xuê, tán lá xanh rì Lòng thòng râu thả, bốn bề quanh cây Thân nâu, theo tháng, theo ngày Lưng còng tuồi tác, đã dầy lưu niên Vẫn vui, tỏa bóng, dựu hiền Che đi nắng nóng, triền miên... hiển thị thêm 24/9/2012:
CÂY SY
Nói: "Sy" thôi, bỏ tiéng: "Tính"
Để cho trọn nghĩa, một mình tiếng: "Sy"
Xum xuê, tán lá xanh rì
Lòng thòng râu thả, bốn bề quanh cây
Thân nâu, theo tháng, theo ngày
Lưng còng tuồi tác, đã dầy lưu niên
Vẫn vui, tỏa bóng, dựu hiền
Che đi nắng nóng, triền miên khí trời
Giangsơn
3 câu trả lời 3