24/9/2013: THÁP CHÀM 1/1?

24/9/2013: THÁP CHÀM Thấp thoáng xa xa, bóng tháp chàm Đây rồi! Địa phận đất Phan Rang Trùng điệp núi đồi, xanh bát ngát Uy nghi, cổ kính, tháp chăm pa Phong sương tuế nguyệt, bao năm tháng Mưa nắng bách niên, đã trải qua Mường tưởng mông nung, trong trí nhớ Ngắn nhìn phong cảnh, dưới thiên nhan Ngày... hiển thị thêm 24/9/2013:
THÁP CHÀM
Thấp thoáng xa xa, bóng tháp chàm
Đây rồi! Địa phận đất Phan Rang
Trùng điệp núi đồi, xanh bát ngát
Uy nghi, cổ kính, tháp chăm pa
Phong sương tuế nguyệt, bao năm tháng
Mưa nắng bách niên, đã trải qua
Mường tưởng mông nung, trong trí nhớ
Ngắn nhìn phong cảnh, dưới thiên nhan
Ngày 24/9/2013
Minhie989
3 câu trả lời 3