24/9/2014: VƯỜN CÂY SAI TRÁI (Ký) 1/1?

24/9/2014: VƯỜN CÂY SAI TRÁI (Ký) Vườn cây ăn trái, đất miền trung Bát ngát, mênh mông, khắp một vùng Nắng lắm, nên đơm nhiều trái ngọt Mưa nhiều, nên trổ lắm hoa vàng Cành tơ mơn mởn, vờn trong gió Kẽ lá lung linh, sợi nắng hồng Lạc giưã rừng cây, đầy bông, trái Quên thời gian, mải ngắm điền trang Ngày:... hiển thị thêm 24/9/2014:
VƯỜN CÂY SAI TRÁI (Ký)
Vườn cây ăn trái, đất miền trung
Bát ngát, mênh mông, khắp một vùng
Nắng lắm, nên đơm nhiều trái ngọt
Mưa nhiều, nên trổ lắm hoa vàng
Cành tơ mơn mởn, vờn trong gió
Kẽ lá lung linh, sợi nắng hồng
Lạc giưã rừng cây, đầy bông, trái
Quên thời gian, mải ngắm điền trang
Ngày: 04/9/2014
Ngọclan
3 câu trả lời 3