Vì sao nửa đầu mùa đông lạnh khô còn nửa sau mùa đông thì lạnh ẩm có mưa phùn?

9 câu trả lời 9