Cho e hỏi là tại sao không nên pha ure cho bò uống trực tiếp ạ?

5 câu trả lời 5