Cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm, nhưng nằm lại đứng?

5 câu trả lời 5